Up Right Down Left
Plačiau apie objektą Slėpti / Rodyti

Šatrijos piliakalnis

Šatrijos piliakalnis

Šatrijos piliakalnis

Luokės centras

Luokės Visų Šventųjų bažnyčia

Luokės Visų Šventųjų bažnyčia

Luokės Visų Šventųjų bažnyčia

Biržuvėnų dvaro sodyba

Biržuvėnų dvaro sodyba

Biržuvėnų dvaro sodyba

Kūlio Daubos vandens malūnas su technologine įranga

Kūlio Daubos vandens malūnas su technologine įranga

Spigino ragas

Sprūdės piliakalnis

Sprūdės piliakalnis

Pavandenės alkakalnis vadinamas Sklepkalnis

Pavandenės alkakalnis vadinamas Sklepkalnis

Žemaičių vyskupystės muziejus

Žemaičių vyskupystės muziejus

Žemaičių vyskupystės muziejus

Žemaičių vyskupystės muziejus

Varnių katedra

Varnių katedra

Varnių katedra

Varnių katedra

Šv. Aleksandro bažnyčia

Šv. Aleksandro bažnyčia

Šv. Aleksandro bažnyčia

Varnių centras

Varnių regioninio parko lankytojų centras

Varnių regioninio parko lankytojų centras

Medvėgalio archeologinis kompleksas

Medvėgalio archeologinis kompleksas

Medvėgalio archeologinis kompleksas

Medvėgalio archeologinis kompleksas

Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčia

Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčia

Etnografinė sodyba

Bilionių piliakalnis

Paršpilis

Paršpilis

Vembūtų piliakalnis

Vembūtų piliakalnis

Girgždūtės piliakalnis

Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia

Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia

Pavandenės Šv. Onos bažnyčia

Pavandenės Šv. Onos bažnyčia

Moteraičio piliakalnis

Kūlgrinda

Žąsūgalos kalnas