Up Right Down Left
Plačiau apie objektą Slėpti / Rodyti

Šilalės miestas

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus

Šilalės ŠV. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia

Dionizo Poškos Baublių muziejus

Dvasingumo parkas ir prisikėlimo kryžius

Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia

Kazimiero Jauniaus klėtelė-muziejus

Rubinavo piliakalnis (Šarūnkalnis)

Molotovo linijos gynybinis dotas

Pajūrio miestelio tremtinių aikštė ir memorialas

Pajūrio rekreacinė zona

Buvęs Pranciškonų vienuolyno pastatas

Didžioji Akmenos rėva

Stasio Girėno gimtinė-muziejus

Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia

Pagrybio piliakalnis (Skuburkalnis)

Aukštagirės apžvalgos bokštas

Indijos piliakalnis

Upynos liaudies amatų muziejus

Bilionių piliakalnis

Etnografinė Jono Rupšlaukio sodyba

Medvėgalio archeologinis kompleksas

Sietuvos kūlgrinda

Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčia

Upynos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia

Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia

Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia

Žydų žudynių vieta ir kapai (Tūbinės)

Lydžio rinktinės partizanų žeminė

Didkiemio Šv. Angelų Sargų bažnyčia

Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo Bažnyčia

Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčia

Tenenių Šv. Barboros bažnyčia

Pajūralio Šv. Joakimo Bažnyčia

Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Bažnyčia

Tremtinės Dalios Grinkevičiūtės namas

Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčia

Pakisio piliakalnis

Padievaičio Piliakalnis

Treigių piliakalnis (Eržinkalnis)

Prezidento Aleksandro Stulginskio gimtinė

Pilių piliakalnis

Akmuo „Velnio sostas“

Biržų Lauko piliakalnis

Burbiškių piliakalnis (Paršpilis)

Dapkiškės piliakalnis

Dungeriukų piliakalnis

Gedminiškės I piliakalnis

Gedminiškės II piliakalnis

Gegužių piliakalnis

Gūvainių piliakalnis

Jaunodavos piliakalnis

Kalvalių piliakalnis

Kazokų piliakalnis

Kiaukų piliakalnis

Kreivių piliakalnis

Kunigiškių piliakalnis

Leviškių piliakalnis

Padievyčio piliakalnis

Pasausalio piliakalnis

Pavėžio piliakalnis

Prienų piliakalnis

Rubaičių piliakalnis

Simėnų piliakalnis

Vaičių piliakalnis

Vedrių piliakalnis

Vilkų lauko I piliakalnis (Veringa)

Vilkų lauko II piliakalnis (Kuplė)

Andriejaičio ąžuolas

Pailgočio mitologinis akmuo

Kunigiškių akmuo

Sukilėliams skirtas paminklinis akmuo

Paršežerio pėsčiųjų pažintinis takas

Aukštagirės pažintinis pėsčiųjų ir dviratininkų takas

Drungėliškės koplyčia

Lietuvos visuomenės ir karinio veikėjo, generolo ir leitenanto Prano Liatuko gimtinė

Šilalės sporto ir laisvalaikio centras (baseinas)

Aukštagirės slidinėjimo trasa

Vandens maršrutas Jūros upe „Gedimino kelias”

Vandens maršrutas Akmenos upe