Up Right Down Left
Plačiau apie objektą Slėpti / Rodyti

Senosios kapinės, vad. Milžinų kapais

Kryžius, vad. Damelio kryžiumi

Kun. Jono Totoraičio gimtoji sodyba (atminimo akmuo)

Buvusi mokykla, dar vadinama Tremtinių namu

Lietuvos laisvės gynėjo Apolinaro Juozo Povilaičio sodyba

Senoji šventvietė, vad. Velniakalniu, kitaip – Elniakalniu

Paminklas Tauro apyg. Žalgirio rinkt. Vyčio kuopos partizanams

Miestelio istorinė dalis, buvusi turgaus aikštė

Paminklas kalbininkui Jonui Jablonskiui

Atminimo lenta 1918–1920 m. Lietuvos kariuomenės savanoriams

Kristaus Atsimainymo bažnyčia, varpinė ir koplyčios

Kun. Juozo Vaičaičio kapas

Kun. Baltramiejaus Bataičio kapas

Kun. Juozapo Marmos kapas

Senosios evangelikų - liuteronų kapinės

Buvusi špitolė

Buvusi mokykla

Buvusi valsčiaus NKVD-MVD-MGB būstinė ir areštinė

Paminklas Tauro apyg. Žalgirio rinkt. partizanų užkasimo vietoje

Okupacinės Sovietų Sąjungos kariuomenės karių kapai

Kanklininko Prano Puskunigio gimtosios sodybos vieta (atminimo akmuo)

Pogrindžio spaustuvininko Juozo Bacevičiaus sodybos vieta

Šv. Angelų Sargų bažnyčia

Klebonija

Klebonijos klėtis, vad. Aušros klėtele

Kryžius, vadinamas Tremtinių vardu

Tauro apyg. Žalgirio rinkt. partizano Jono Oleko-Smauglio kapas

Tauro apyg. Žalgirio rinkt. partizanų Antano Mockevičiaus-Skydo, Juozo Mockevičiaus-Voverės ir Gražinos Matūnaitės (Matusevičiūtės), slapyvardžiu Snaigė, kapai

Pogrindžio spaustuvininko Juozo Bacevičiaus kapas

Buvusi mokykla

Vėjo malūnas, vad. Maksvyčio malūnu

Šv. Jono koplytstulpis

Kaimo kryžius

Kun. Antano Tatarės gimtosios sodybos vieta (neįamžinta)

Kalbininko Jono Jablonskio tėviškė (muziejus)

Senosios kapinės, vad. Rimošaičio kapinaitėmis, kitaip – Prancūzkalniu

Kryžius laisvės kovų dalyvių Grikiečių ir Mačiulaičių atminimui

Senosios kaimo kapinės, dar vadinamos Prancūzkapiais

Tauro apyg. Žalgirio rinkt. partizanų Broniaus Balsevičiaus - Gauro ir Broniaus Vaičaičio - Pipiro ir jų rėmėjo Jono Kaminsko - Ūkininko žūties vieta (atminimo kryžius)

Šv. Jono Bosko koplyčios vieta (pamatai)

Tauro apyg. Žalgirio rinkt. partizanų Jono Žalnieraičio - Strauso, Prano Valaičio -Nevėžio ir Vito Valaičio - Nemunėlio kapai

Pradinės mokyklos vieta (du maumedžiai)

Knygnešio Antano Švedo sodybos vieta (atminimo kryžius ir ąžuolai)

Kaimo kryžius