Up Right Down Left
Plačiau apie objektą Slėpti / Rodyti

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio memorialas Minaičiuose (iki 2014 m. Mėnaičiai)

Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodyba Balandiškyje

NKVD pastatas Radviliškio mieste – Lietuvos partizanų palaikų niekinimo vieta

Trėmimų traukinio vagonas Radviliškio mieste

Radviliškio geležinkelio stoties statinių kompleksas

Lietuvos partizanų kapas naujosiose Radviliškio miesto kapinėse

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta Užpelkių miške

Paminklas Prisikėlimo apygardos partizanams Šeduvoje

Sąjūdžio vadovų, žuvusių už Lietuvos laisvę, palaikų išniekinimo vieta

Pergalės deivės Nikės skulptūra Radviliškio mieste – paminklas pergalei prieš bermontininkus

Nepriklausomybės ąžuolas prie Radviliškio geležinkelio stoties

Radviliškio vėjo malūnas

Paminklas savanoriams Jonui Jaraminui ir Gracijonui Sakalauskui Radviliškio miesto senosiose kapinėse

Paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ Baisogaloje

Paminklas Lietuvos partizanų atminimui Aukštelkuose

Rusų senosios kapinės